Ledarskapsutveckling

Ibland kan du som ledare för ett företag eller en organisation behöva stöd. Det kan handla om att tillsammans med någon utomstående titta på vilka utmaningar verksamheten och du som ledare står inför. Finns det medarbetare som inte levererar som de förväntas göra eller är din arbetsbörda som ledare för omfattande. Kanske har du ett behov av kontroll och därför har svårt att delegera ansvar? Vi kan titta på hur organisationen ser ut idag och vilka funktioner som eventuellt saknas i verksamheten. Vi kan titta på om du som ledare kan skapa nya funktioner och hur du med hjälp av regelbunden uppföljning kan få information om hur arbetet fortlöper i organisationen.

Det händer också att ledare är fullt upptagna med att göra saker som de inte vill och inte är bra på istället för att göra det de vill och är bra på. Det är inte att maximera företagets utvecklingsmöjligheter. Medarbetare som inte presterar bra kanske inte heller gör det de vill och är bra på. Då kan det vara bättre med en omplacering med ”rätt” arbetsuppgifter för den personen.

I ledarskapscoaching får du möjlighet att tala fritt om det som känns dåligt och så hittar vi tillsammans en väg framåt för dig och din organisation.

Ledarskapsutveckling/coaching kan även du som jobbar som inhyrd konsult ha nytta av. Du kan få hjälp att reda ut ansvarsbitar och frågeställningar i din konsultroll på företaget.

Skapar mervärde för din organisation