Hur går Företagscoaching till?

Företag och grupper

Jag börjar med en nulägesanalys och talar då med chefer och medarbetare för att få en känsla av var problemen eller svårigheterna ligger. Därefter skapar jag ett lämpligt upplägg för ert företag.

Ett exempel på upplägg kan vara att vi har en halvdag med information om upplägg och genomförande. Vi gör några gemensamma övningar och säkerställer att alla i gruppen har samma information om upplägg och genomförande. Därefter bokar jag in individuella coachingsamtal med alla medarbetare och chefer. En sån här process brukar i kalendertid ta fyra till sex månader beroende på organisationens storlek. Under processen har vi flera halvdagar då vi tillsammans diskuterar och utvärderar de insikter och lärdomar som organisationen har fått så långt i processen. Det kan även bli gruppträffar med olika team för att jobba med kommunikation och teamövningar.

Enskilda medarbetare

Det kan också vara så att vissa individer behöver individuell coaching utöver det som har med själva teamet eller organisationen att göra för att på så sätt bli klar över sina egna drivkrafter och mål med arbetet.

Jag samarbetar även med andra coacher som kan vara med i arbetet med individuell coaching.

Skapar mervärde för din organisation