Friskvård

Jag genomför även friskvård ute hos er på ert företag. Jag kan hjälpa din personal till en mer hälsosam och hållbar livsstil. Som friskvård räknas bland annat meditation, mindfulness och stresshantering. Genom att lära sig meditation och mindfulness och sedan utöva det regelbundet så minskar personalens stress och oro och ökar förmågan att befinna sig i nuet. Det i sin tur leder till ökat fokus och ökad trivsel på arbetsplatsen. Det ger också större tålamod och mer glädje och balans i livet. Stresshantering kan också vara att ta reda på vad det är som skapar stress, oro och sjukskrivningar och hitta sätt att hantera det.

Om personalen på ditt företag är väldigt stressad kan det bero på att det är ett högt arbetstempo och visa sig i form av många sjukskrivningar. Förändringar på arbetsplatsen kan också skapa oro hos personalen och om personalen saknar motivation för sitt arbete kan ledningen behöva kommunicera ett tydligare mål. 

De friskvårdstjänster som jag erbjuder är coaching, stresshantering, meditation, mindfulness, kostråd , viktnedgång & motion och reikibehandling.

Kontakta mig gärna för en förutsättningslös diskussion om hur jag kan hjälpa er personal med friskvård.

Skapar mervärde för din organisation